חקיקה עדכנית במקרקעין

להלן קישורים נבחרים לחקיקה עדכנית של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

אתר נבו - אתר נבו מכיל חקיקה עדכנית של חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963

כתיבת תגובה