עמוד ראשי

עולם המס הינו אתר אינפורמטיבי שנועד לשרת את ציבור הגולשים בענייני מס, מיסוי, חסכון במס ועוד.

בקרוב יוקם כאן אתר מקיף שיעסוק בכל ענייני המס האפשריים.

נשמח לעמוד לרשותכם בהמשך.

בינתיים טעימה קצרה ממה שיהיה כאן בהמשך:

  1. השיטה הפרסונאלית והשיטה הטריטוריאלית:

א.      השיטה הפרסונאלית בוחנת רק את השאלה מי הפיק את ההכנסה, לא משנה היכן היא הופקה. העיקר שהזיקה היא לתושב המדינה.

ב.      השיטה הטריטוריאלית שואלת היכן הופקה ההכנסה, לא משנה מי הפיק אותה.

ג.        שיטת המיסוי במדינת ישראל עד לשנת 2002 התבססה על השיטה הטריטוריאלית, עם חריגים פרסונאליים אשר היה קל מאוד לברוח מהם.

ד.      החל מה- 1.1.2003 (תיקון 132), החליטה מדינת ישראל לשנות את שיטת המיסוי לשיטה פרסונאלית וטריטוריאלית. תושב ישראל ימוסה במדינת ישראל על הכנסותיו המופקות בכל העולם. לעומת זאת, תושב חו"ל ימוסה בישראל רק על הכנסות אשר יופקו בטריטוריה של מדינת ישראל. בנוסף, ביחס לרווח הון השיטה נשארה זהה, גם לפני תיקון 132 וגם לאחריו קובע סעיף 89(ב') כי יראו רווח הון כנצמח בישראל אם:

1)       המוכר הוא תושב ישראל.

2)       המוכר הוא תושב חוץ, לגבי נכס שנמצא בישראל.

ה.      במסגרת תיקון 132 לפקודה, הופנמו לפקודה השינויים הבאים:

1)       שונתה הגדרת תושב שבסעיף 1 לפקודה.

2)       התווסף סעיף 4א לפקודה הקובע את כללי מקום המקור (כללי מקום הפקת ההכנסה).

3)       התווסף ס' 5(5) לפקודה וסעיף 75ב' לפקודה אשר עוסקים בצורות התאגדות שדרכן ניסו בעבר להתחמק ממס ישראלי.

4)       סעיף 29 לפקודה הוחלף. סעיף זה קובע את אופן ושיטת קיזוזי ההפסדים שנצמחו מחוץ לישראל.

5)       הרחבת פרק שלישי לפקודה אשר עוסק בהקלות ממיסוי כפול.

6)       טיפול בנושא מחירי העברה- ס' 85א' לפקודה.

כתיבת תגובה