מס רכוש

רקע היסטורי:

במקורו היה מס הרכוש חוק ביטוחי. משמע: מי ששילם מס בגין רכושו היה זכאי לפיצוי מהמדינה בעת קרות נזק מלחמה. (הממשל הבריטי קבע שמי שישלם יקבל פיצוי ביטוחי – והחוק יובא לא"י בתחילת שנות ה40).

מאוחר יותר החוק הפך להיות לא וולנטרי. ומי שהתחמק ממס לא היה זכאי לפיצוי.

בשנות ה80 נותקה הזיקה הביטוחית, והחוק הוטל רק על בעלי קרקעות פנויות שינתן לבנות עליהם.

חלק מהרציונאל – היה לדרבן בעלי קרקעות לבנות על הקרקע – כדי להתחמק מהמס.

כיצד חושב המס:

2.5% לשנה משווי המקרקעין כאשר מדובר בקרקע מסוג רכוש קבוע.

1.2% לשנה משווי המקרקעין כשמדובר במלאי עסקי.

ביטול המס, ומה נותר ממנו כיום:

בסוף שנת 1999: המתנגדים (בעיקר בעלי ההון – שיש להם קרקעות, וקבוצות לחץ פוליטיות) הצליחו לבטל את החוק. ולכן כיום המס הוא בשיעור 0%.

החוק ממשיך להתקיים אך ורק עקב הפרק השמיני מכוחו משלמת המדינה פיצוי למי שרכושו ניזוק ב"נזק מלחמה". (רשות המסים משלמת).

בנוסף נשארו חובות של אנשים שלא הסדירו חובותיהם מלפני 1999.

רשות המיסים לא מיהרה לגבות, כי מי שלא שילם את המס – לא לבצע רישום בטאבו. ולכן עורכי דין חייבים לבדוק את הדבר הזה, אחרת הם עשויים להימצא רשלנים. כלומר – יתכן שעדיין יש חוב מס רכוש על הקרקע – גם אם מישהו מוכר היום !

כתיבת תגובה