מס מכירה

רקע:

עד שנת 2000 היה בארץ מס רכוש, אשר הוחלף הוחלף ב2000 למס מכירה.

מס מכירה הוא מס עקיף שהוטל על המוכר, ביחד עם מס השבח. והוטל כאמור החל מ1.1.2000 (כתחליף למס רכוש).

זה מס עקיף – כי כאן לא אכפת לי אם הנישום הרוויח או הפסד, בניגוד למס שבח.

הוא בוטל ב1.8.07: ולכן מי שמוכר היום מקרקעין – בטוח שאין עליו מס מכירה.

כיצד חושב המס?

אמרו שכל מי שמוכר מקרקעין משלם 2.5% משווי המכירה

כשיש יוצאים מן הכלל: לגבי דירות מגורים, וכן דירות שנמכרות ע"י קבלן: רק 0.8%.

כתיבת תגובה