מיסוי מקרקעין

כאן תוכלו למצוא את כל המידע הנדרש לגבי מיסוי מקרקעין:

החל מרקע היסטורי על מיסוי מקרקעין, מידע עדכני על החוק עצמו – לרבות קובץ חקיקה עדכני מיסוי מקרקעין, חישוב השבח, וכל מידע על מס רכוש, וגם על מס מכירה

תחולת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963:

סעיף 6(א): מס שבח מקרקעין יוטל על השבח במכירת זכות במקרקעין.

סעיף 7 מוסיף: המס יוטל על פעולה באיגוד מקרקעין

 

מס, "מס" מיסוי מקרקעין

מס הכנסה

כתיבת תגובה